RELACJA. Wyniki z UE. EPL zmniejszyła swoją przewagę w PE (2024)

Europejska Partia Ludowa (EPL) otrzyma 185 mandatów wParlamencie Europejskim, socjaldemokraci zS&D- 137, liberałowie - 79, konserwatyści - 73, Tożsamość iDemokracja - 58, Zieloni - 52, aGrupa Lewicy będzie mieć ich 36- wynika zezaktualizowanych wyników wyborów podanych przez PE. Zwycięzcą wyborów weFrancji zostało związane zMarine LePen Zjednoczenie Narodowe. AfD zajęło drugą pozycjęwNiemczech.

Wszystko oeurowyborach 2024.SPRAWDŹ

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Znamy wyniki exit poll wyborów doPE! Wiemy, kto zwyciężył. Różnica dwóch mandatów międzyKOaPiS-em

Hiszpańskie media: Proeuropejska większość wPEniezagrożona, choć ciemne chmurynahoryzoncie

Najbliższa przyszłość Unii Europejskiej jest niezagrożona, choć zlicznymi czarnymi chmurami nahoryzoncie - oceniają nazajutrz poeurowyborach hiszpańskie media, odnotowując, żekoalicja sił proeuropejskich mawiększość wnowymPE.

Głównym zagrożeniem dla UEsązdaniem komentatorów telewizji TVE iradia Cadena SER działania sił eurosceptycznych, które wnowym europarlamencie będąliczniejsze.

Hiszpańscy dziennikarze obawiają się skutków niedzielnego głosowania wkolebce UE, jaką sąNiemcy iFrancja, odnotowując, żeosłabienie sił europejskich wtych krajach “zatrzęsło posadamiUE”.

Dziennik “ElMundo” zauważa, żezwolennicy integracji europejskiej mają wciąż większość wPE, ale obawia się wewnętrznych izewnętrznych zagrożeń dla UE. Jednym znich będzie wnajbliższej kadencji brak silnegoprzywództwa.

Unia gopotrzebuje wzwiązku zestałym zagrożeniem militarnym zestrony Rosji oraz prawdopodobnym sukcesem wwyborach prezydenckich wUSA popierającego izolacjonizm DonaldaTrumpa

— przestrzegł madrycki dziennik. Wocenie gazety wnowym PE“głos ugrupowań popierających suwerenność narodów będzie lepiejsłyszalny”.

Komentatorzy odnotowują, żehiszpański elektorat, wktórym wciąż dominują sympatycy dwóch tradycyjnych ugrupowań: Partii Ludowej (PP) isocjalistów (PSOE)coraz bardziej skłonny jest podążać zanowymi, nieznanymi liderami głoszącymi hasła populistyczne. Jak twierdzą, tokolejne zagrożenie dla przyszłości UniiEuropejskiej.

Przykładem tego jest według dziennika “ElMundo” zdobycie trzech mandatów doPEprzez nowe prawicowo-populistyczne ugrupowanie SeAcabo LaFiesta (Zabawa sięskończyła).

Bruksela: Wewtorek ogodz. 10pierwsza konferencja przewodniczących nowego ParlamentuEuropejskiego

Wewtorek ogodz. 10wBrukseli odbędzie się pierwsza konferencja przewodniczących nowego Parlamentu Europejskiego - poinformowały służby prasowe PE. Możliwe, żeznana będzie już imienna listaeurodeputowanych.

Podczas pierwszego spotkania konferencji przewodniczących Parlamentu Europejskiego Xkadencji przywódcy grup politycznych dyskutować będą m.in. natemat wyboru przyszłego szefa lub szefowej Komisji Europejskiej - poinformował wponiedziałek wBrukseli rzecznik Parlamentu Europejskiego JaumeDuch.

Tego dnia powinni zostać podane dowiadomości także znane nazwiska kandydatów naeuroposłów, aprzynajmniej większości znich, ponieważ zewzględu naskomplikowany system wyborczy swoich 13mandatów nie obsadziła jeszczeIrlandia.

Listy eurodeputowanych zależą odsystemów wyborczych wpaństwach członkowskich. Mamy już szacunkowe rezultaty z26państw, czekamynaIrlandię

— przyznała zastępczyni rzecznika PEDelphine Colard. Jak dodała, oficjalne listy zostaną przekazane PEprzez organy państwczłonkowskich.

Spotkania frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego zostały zaplanowane nanajbliższe tygodnie. Itak, 18czerwca odbyć masię posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej (EPL), 19czerwca Zielonych, 25socjaldemokratów (S&D) iLewicy, 26liberałów (Odnowić Europę) ikonserwatywnej prawicy (EKR), a3lipca skrajnej prawicy zgrupy Tożsamość iDemokracja(ID).

Oficjalnie Parlament Europejski Xkadencji zainaugurowany zostanie 16lipca podczas sesji plenarnej wStrasburgu. Natym posiedzeniu nowo wybrani eurodeputowani wybiorą przewodniczącą lub przewodniczącego, 14wiceprzewodniczących oraz pięciu kwestorów. Lipcowa sesja PErozpocznie się nietypowo, bowewtorek zamiast tradycyjnie wponiedziałek, atodlatego - jak wytłumaczyły służby prasowe PE- żeeuroparlament konstytuuje się oficjalnie miesiąc popierwszym, powyborczym spotkaniu przewodniczącychfrakcji.

Premier Włoch: Niska frekwencja toznak, żeUEjest dalekaodobywateli

Niska frekwencja wwyborach doParlamentu Europejskiego toznak, żeUnia jest daleka odobywateli - uważa premier Włoch Giorgia Meloni. „Potrzebna jest UEbardziej zdolna dosłuchania obywateli imniej ingerująca wich życie” - dodała wwywiadzieradiowym.

Frekwencja wcałej UEwyniosła 51procent. WeWłoszech była rekordowo niska wporównaniu zewszystkimi poprzednimi eurowyborami -49,6proc.

Premier, której prawicowa partia Bracia Włosi wygrała wybory doPEzdobywając prawie 29procent głosów, oświadczyła wkomercyjnej stacji radiowej, żeniska frekwencja otwiera „dyskusję natemat roliUnii”.

Kwestia niskiej frekwencji dotyczy nie tylko Włoch, ale całego kontynentu. Toznak, żeUnia jest postrzegana jako oddalona iżeprowadziła politykę, której nie podzielali obywatele. Widać totakże potym, żesiły alternatywne dla lewicy rosną wcałejEuropie

— powiedziała szefowarządu.

Meloni wyraziła przekonanie, żepotrzebna jest polityka „bardziej pragmatyczna imniej ideologiczna”; „aniektórych przypadkach nie tak szalona, jak Zielony Ład” -dodała.

Potrzebna jest Unia bardziej zdolna dosłuchania obywateli imniej ingerująca wżycieosób

— uważa premierWłoch.

Pytana omożliwość udzielenia poparcia Ursuli von der Leyen nadrugą kadencję jako przewodniczącej Komisji Europejskiej Meloni odparła, żezawcześnie jest naudzielenieodpowiedzi.

Zjednej strony część złożona zpartii, które jąpopierały trzyma się dobrze, ale zdrugiej rosną wsiłę teugrupowania, które jej niepopierały

—zauważyła.

Niemcy: Wstępne oficjalne wyniki potwierdzają zwycięstwochadecji

Blok partii chadeckich CDU/CSU zdecydowanie wygrał wybory europejskie wNiemczech, zdobywając 30proc. głosów, adrugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna AfD z15,9proc. - wynika zpodanych przez Federalną Komisję Wyborczą wstępnych oficjalnych wyników poprzeliczeniu głosów zwszystkich 400okręgów.

Zieloni mogą liczyć na11,9proc. Toduży spadek, bowpoprzednich eurowyborach w2019 r. partia odnotowała wynik napoziomie20,5proc.

Socjaldemokratyczna SPD uzyskała 13,9proc., cojest „historycznie złym wynikiem” - ocenia portal stacji*zDF.

Lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) uzyskał 6,2proc. głosów, aLewica 2,7proc. Liberalna FDP zdobyła 5,2proc. głosów. Pozostałe partie uzyskały łącznie14,2proc.

CDU iCSU zdobyły 29mandatów wPE, Zieloni - 12, SPD - 14, AfD - 15, Lewica - trzy, FDP - pięć, BSW - sześć, apozostałe ugrupowania łącznie12mandatów.

Frekwencja wyborcza wyniosła 64,8proc. - więcej niż w2019 r., kiedy głos oddało 61,4proc. uprawnionych Niemców. Oznacza to, żepadł frekwencyjny rekord odzjednoczeniaNiemiec

— podkreślaZDF.

Zaktualizowane wyniki: Nieznacznie stopniała liczba mandatów „wielkiejkoalicji”

Europejska Partia Ludowa (EPL) otrzyma 185 mandatów (26proc.), socjaldemokraci zS&D- 137 (19proc.), aliberałowie -79(11proc.)

— wynika zezaktualizowanych, choć nadal niepełnych wyników wyborów doParlamentuEuropejskiego.

Tepartie tzw. wielkiej koalicji nadal mają większość, choć nieznaczniezmniejszoną.

Parlament Europejski zagregował już wyniki wyborów w26krajach członkowskich, wdziewięciu znich sątowyniki ostateczne. Brakuje danych dla Irlandii - dane dla tego kraju wciąż opierają sięnaszacunkach.

Zgodnie zwynikami zdziś trzy pierwsze miejsca się nie zmienią, aEPL, S&Diliberalna grupa Odnowić Europę (OE) zachowają większość wizbie. Według nowych wyników tzw. wielka koalicja będzie mieć 401 mandatów wliczącej 720 eurodeputowanych izbie. Tooznacza, żeich przewaga nieznacznie stopniała wporównaniu zewstępnymi wynikamizwczoraj.

Zpolskich ugrupowań doEPL należą POiPSL, wS&Djest polska Lewica, awOE- Polska2050.

Naczwartym miejscu jest grupa Europejskich Konserwatystów iReformatorów (EKR), doktórej należy PiS. Maona wprowadzić doeuroparlamentu 73deputowanych, nieznacznie więcej (o0,36pkt proc.) niż grupa tamawobecneji*zbie.

Napiątym miejscu jest skrajnie prawicowa Tożsamość iDemokracja (ID), doktórej należą m.in. francuskie Zjednoczenie Narodowe związane zMarine LePen czy holenderska Partia Wolności Geerta Wildersa. IDzgodnie zewstępnymi wynikami będzie mieć 58miejsc wPE, cooznacza wzmocnienie wstosunku dodzisiejszego PEo1punktproc.

Szóste miejsce zajęli Zieloni - według wstępnych wyników będą mieli 52europosłów (7proc.). Grupa Lewicy będzie mieć ich36(5proc.).

Wewstępnych wynikach dotyczących składu nowego PEpartii, które nie zasiadały dotej pory wPE, nie przydzielono dożadnej grupy. Takich europosłów będzie 54, costanowi 7,5proc. mandatów; będzie wśród nich np. polska Konfederacja. 46mandatów (6proc.) przypadnie stronnictwom nienależącym dożadnej grupy wPE, czyli np. Fideszowi węgierskiego premiera Viktora Orbana oraz Alternatywie dla Niemiec(AfD).

Portugalskie media: Mocny podział welektoracie, który odrzucił radykalnąprawicę

Eurowybory wPortugalii dowiodły, żewtym kraju występuje mocny podział elektoratu nazwolenników dwóch sił politycznych: Partii Socjalistycznej (PS) ibazującego nasocjaldemokratach centroprawicowego Sojuszu Demokratycznego(AD)

— komentująmedia.

Dodają, żewgłosowaniu doPEbyło widać, żewPortugalii nie mamiejsca dla trzeciej siłypolitycznej.

Dziennikarze telewizji SIC iRTP twierdzą, żepomarcowym sukcesie radykalnej prawicowej partii Chega, ugrupowaniu kierowanemu przez Andre Venturę nie udało się sprawić niespodzianki wwyborachdoeuroparlamentu.

Odnotowują, żeChega, która wprawdzie wniedzielę zajęła trzecie miejsce, ale doPEwprowadziła zaledwie dwóch deputowanych, może uznać ten rezultatzaporażkę.

Zdaniem mediów Portugalczycy postawili nasprawdzone ugrupowania, unikając głosowania także napolityków skrajnejlewicy.

Komentatorzy telewizji RTP odnotowali “zacementowanie” elektoratu dwóch największych ugrupowań politycznych, porównując niedzielny wynik zgłosowaniem wPolsce, gdzie KOpremiera Donalda Tuska nieznacznie wyprzedziłaPiS.

Twierdzą, żekierowanie rządem przez Tuska nie zaszkodziło jego ugrupowaniu, jak Sojuszowi Demokratycznemu premiera Portugalii Luisa Montenegro, który uległ socjalistom wniedzielę weurowyborach zaledwie trzy miesiące posukcesie wkrajowychwyborach.

Portugalska Partia Socjalistyczna wygrała eurowybory zpoparciem 32,1proc., zdobywając osiem mandatów. Sojusz Demokratyczny premiera Montenegro uzyskał 31,1-procentowe poparcie isiedem miejscwPE.

WBelgii wybory doeuroparlamentu wygrała KoalicjaObywatelska

WBelgii wybory doParlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając ok. 45procentgłosów

— poinformowałaPKW.

Drugie miejsce zajęła Lewica, uzyskując ponad 17procent. Niewiele mniej – 16,5proc. – uzyskało PrawoiSprawiedliwość.

Obywatele 27państw członkowskich wybrali 720 deputowanych Parlamentu Europejskiego, wtym zPolski53europosłów.

Czwarte miejsce zajęła Konfederacja zpoparciem ok. 13proc., apiąte Polska 2050, która zdobyła ponad 7procentgłosów.

Wwyborach wBelgii wzięło udział 5124Polaków.

Słoweńska prasa: Poporażce swojej partii premier Słowenii robi dobrą minę dozłejgry

Svoboda osiągnęła wszystkie trzy cele: wysoką frekwencję wyborczą, pozytywny wynik wewszystkich czterech głosowaniach (oprócz wyborów doPEwSłowenii odbyły się jednocześnie trzy referenda - PAP), awynik 22proc. jest wyższy, niż sięspodziewaliśmy

— powiedział poogłoszeniu wyniku wyborów Golob, cytowany przez telewizję RTVSlovenija.

Komentatorzy oceniają jednak, żetegoroczny wynik wyborczy partii premiera daleki jest odtego, który odnotowała wostatnich wyborach parlamentarnych w2022roku.

Portal Slovenske Novice informuje, żeporaz pierwszy whistorii wyborów doeuroparlamentu mandat przypadł partii, która zdobyła mniej niż 8proc. głosów - ugrupowanie Nowa Słowenia–Chrześcijańscy Demokraci (NSi) dostała się doeuroparlamentu zwynikiem zaledwie 7,7proc. Dziennikarze przypominają, żesłoweńska ordynacja wyborcza nie przewiduje stałego proguwyborczego.

Wtegorocznych wyborach doPEwSłowenii pierwsze miejsce zdobyła opozycyjna Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS), zdobywając 30,82proc. głosów icztery mandaty. Drugie miejsce zajęli kandydaci partii Svoboda, uzyskując 22,10proc. głosów idwamandaty.

Pojednym mandacie uzyskały pozostałe ugrupowania: proekologiczna Vesna (10,48proc.), socjaldemokraci zSD(7,71proc.) iNowa Słowenia – Chrześcijańscy Demokraci (NSi; 7,7proc.). Frekwencja wyniosła41proc.

Francja: Wiceszef Zjednoczenia Narodowego: Bardella będzie naszym kandydatemnapremiera

Jordan Bardella będzie naszym kandydatem doMatignon wnadchodzących wyborach - poinformował wponiedziałek wiceprezydent radykalnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Sebastien Chenu, wymieniając nazwę siedziby rządu Francji. Deklaracja jest następstwem ogłoszenia przedterminowych wyborów przez prezydenta EmmanuelaMacrona.

Wwywiadzie dla radia RTL Chenu uzasadnił kandydaturę Bardelli społecznym poparciem, którego świadectwem - według niego - jest wygrana RNwwyborach doParlamentuEuropejskiego.

Zjednoczenie Narodowe, faktycznie kierowane przez Marine LePen, uzyskało wniedzielę 31,3proc.głosów.

Jednocześnie wiceprezydent RNzaznaczył, żejego partia nie zamierza tworzyć przed wyborami koalicji partii prawicowych, abędzie platformą dla ludzi chcących wspomóc Zjednoczenie Narodowe. Chenu uważa, żesojusz zinną radykalnie prawicową partią Rekonkwista ograniczałby rozwój ZjednoczeniaNarodowego.

Poogłoszeniu rezultatów sondaży exit poll, wskazujących nadwukrotną przewagę skrajnej prawicy wwyborach doPE, prezydent Macron ogłosił rozwiązanie parlamentu iwyznaczył przedterminowe wybory doZgromadzenia Narodowego. Pierwsza tura odbędzie się 30czerwca, druga -7lipca.

Francuska prasa: Eurowybory były „trzęsieniem ziemi”, rozwiązanie parlamentu to„skokwnieznane”

Wyznaczenie weFrancji przedterminowych wyborów parlamentarnych todecyzja „niesłychana”, która będzie dla kraju „skokiem wnieznane” - ocenia „LeFigaro”. Wynik wyborów doeuroparlamentu, wygranych przez skrajną prawicę, dziennik uznał za„trzęsienie ziemi”, aleoczekiwane.

Skok wnieznane onieobliczalnychskutkach

— pisze „LeFigaro” orozwiązaniu parlamentu przez prezydenta EmmanuelaMacrona.

Jak dodaje, taka odpowiedź na„oczekiwane trzęsienie ziemi”, jakim jest wysoki rezultat Zjednoczenia Narodowego (RN) wwyborach doPE, wydawała się „nie dopomyślenia”. Dziennik zwraca uwagę, żeprezydent faktycznie spełnia żądanie, które szef RNJordan Bardella stawiałodtygodni.

Dziennik „Liberation” wybija wtytule pytanie: „Kto może wierzyć, żeMacron wie, corobi?” ipodkreśla, żeprzedterminowe wybory sąrównie nieoczekiwane, co*kluczowe. Gazeta apeluje dougrupowań lewicowych, byteraz „uświadomiły sobie swoją historyczną rolę” i„zapewniły, żefaszyzm nieprzejdzie”

Szwedzkie media: Porażka skrajnej prawicy pokazuje, żewyborcy nie chcąswexitu

Porażka skrajnie prawicowej partii Szwedzcy Demokraci wwyborach doParlamentu Europejskiego pokazuje, żeSzwedzi nie chcą swexitu, czyli wyjścia kraju zUE. Wsondażu exit poll wolę opuszczenia Unii zadeklarowało jedynie 10proc. badanych - zauważa gazeta „DagensNyheter”.

Wniedzielnych wyborach Szwedzcy Demokraci otrzymali 13,2proc. głosów (trzy mandaty), zajmując dopiero czwarte miejsce posocjaldemokracji, rządzącej krajem centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej oraz Partii Ochrony Środowiska - Zielonych. Były topierwsze wybory, wktórych nacjonaliści odnotowali spadek poparcia. Dotej pory tonie nacjonalistyczna ideologia zapewniała sukces Szwedzkim Demokratom. Chęć powstrzymania migracji czy rygorystyczna polityka wobec przestępstw nie jest tożsama zprzyjęciem dziedzictwa ideologicznegopartii

— podkreśla komentatorgazety.

Według „Dagens Nyheter” Szwedzkich Demokratów zgubiła nadmierna pewność siebie oraz zbyt ostra retoryka. Partia krytykowała politykę migracyjną iklimatyczną UE. Nasłaby wynik wpływ mogła mieć również afera zujawnieniem przez telewizję TV4 wykorzystywania przez dział komunikacji tej partii anonimowych kont wmediach społecznościowych dokrytykowaniaprzeciwników.

Gazeta zauważa, żenaspadku poparcia dla Szwedzkich Demokratów skorzystało centroprawicowe ugrupowanie Umiarkowana Partia Koalicyjna premiera Ulfa Kristerssona, które powróciło nadrugą pozycję posocjaldemokratach. Nacjonaliści odwyborów w2022 roku sądrugim największym klubem wszwedzkimparlamencie.

Ogólnie można powiedzieć, żewszwedzkich wyborach doPEpowiał lewicowywiatr

— podsumowujepublicysta.

Lepsze wyniki niż wwyborach europejskich w2019 roku osiągnęli socjaldemokraci, Zieloni oraz PartiaLewicy.

Niemieckie media: przegrał Scholz ijego koalicja - codalejzUE?

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ijego koalicja rządowa sąprzegranymi wyborów doParlamentu Europejskiego. Komentatorzy szukają przyczyn zwrotu naprawo, analizują szanse Scholza wwyborach parlamentarnych w2025 roku imartwią się oprzyszłośćUE.

Wwyborach doParlamentu Europejskiego partie koalicji rządowej poniosły dotkliwą porażkę. Fakt, żewyborcy głosują napartie zpolitycznego marginesu jest wyrazem dramatycznie złychnastrojów

— pisze Jennifer Wilton, redaktorka naczelna „DieWelt”.

Publicystka zwróciła uwagę, żewkampanii wyborczej kluczową rolę odgrywały nie projekty europejskie, lecz polityka krajowa. Wynik wyborów był „wyrazem protestu wobec polityki rządu”. Próby wykorzystywania wkampanii wielkich haseł „takich jak wolność, demokracja, siła czy dobrobyt” obnażyły jedynie „bezradność rządzących wobec zwrotunaprawo”.

Dobre wyniki prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) i„maxi-populistycznej” partii Sahry Wagenknecht (BSW) świadczą otym, żewyborcy zwracają się kumarginesowi, wkierunku partii, których stanowiska trudne sądopogodzenia ze„stabilną demokratycznąmentalnością”.

Tepartie liczą na„głębokie zaniepokojenie ifrustrację zpowodu polityki rządu, które prowadzą dorozpaczy – wszystko jedno czy zpowodu klimatu, migracji czy gospodarki” – tłumaczy Wilton. Zdaniem komentatorki wyborczy sukces CDU/CSU jest zbyt mały, byprzyćmić sukcesy populistów. Chrześcijańscy demokraci potrzebują programu, który byłby wstanie „opanować dramatycznie złe nastroje wNiemczech” – podsumowuje szefowa „DieWelt”.

Kanclerz był twarzą kampanii wyborczej SPD, dlatego historyczna porażka partii jest także jegoporażką

— pisze nałamach „Sueddeutsche Zeitung“ Nicolas Richter podkreślając, żesocjaldemokraci znaleźli się za„radykalną, uwikłaną wskandale Alternatywą dla Niemiec”. Wszystko topowoduje, żeSPD ijej kanclerz nie mogą spodziewać się niczego dobrego powyborach parlamentarnych w2025r.

Komentator zwraca uwagę nasłabe strony prezentowania się przez Scholza wkampanii wyborczej jako „kanclerz pokoju”. Tonie wypaliło chociażby dlatego, żeScholz uznał prawo Ukrainy dosamoobrony ichwalił się, żeNiemcy wysyłają naUkrainę więcej broni niż inne kraje UE. Awkońcu, pod wpływem prezydenta USA Joe Bidena, musiał zgodzić się naużycie przez Ukraińców niemieckiej broni doataków nacelewRosji.

Scholz musi teraz powrócić do„koalicyjnej codzienności”, conie będzie łatwe, ponieważ pozostałe partie koalicji rządowej (Zieloni iFDP) też przegrały. Trzy partie tworzące koalicję kanclerza Scholza zdobyły wsumie niewiele ponad 30proc. „Wzabiegach oskonstruowanie budżetu, dojdzie zapewne dojeszcze ostrzejszej konfrontacji między obiema partiami lewicowymi (SPD iZieloni) a(liberalną) FDP” – przewiduje komentator „SueddeutscheZeitung”.

Wyniki wyborów europejskich sądla partii koalicji rządowej katastrofalne – ocenia nałamach „Tagesspiegel” Christian Tretbar. Komentator zaznaczył, żekoalicjanci odmiesięcy spierają się oto, jak zatkać dziurę wbudżecie. SPD opowiada się zazwiększeniem deficytu, FDP zapolityką zaciskania pasa, aZieloni poruszają się między tymi dwomastanowiskami.

Nowe otwarcie wymagałoby odScholza gotowości dokompromisu zFDP, jednak SPD nie zgodzi się nacięcia wydatków socjalnych. „Pozostają nowe wybory. Zpunktu widzenia konstytucji nie jest tołatwe izwiązane jest zdużym ryzykiem dla wszystkich” – piszeTretbar.

Zwycięstwo prawicy wwyborach osłabia UE. Wnajgorszym razie oznacza tokoniec Unii jakąznamy

— pisze Ulrich Ladurner nałamach tygodnika „DieZeit”.

Prawicowi radykałowie weszli ostatecznie izimpetem doserca Europy - wwielu krajach członkowskich określają polityczną agendę lub nawet już rządzą. Chcą Europy Ojczyzn. Wnajgorszym razie oznacza tokoniec Unii Europejskiej, jakąznamy

— zaznaczyłautor.

Skrajna prawica przestała grozić wyjściem zUEirezygnacją zeuro, botehasła okazały się mało skuteczne. Giorgia Meloni, Marine LePen czy Geert Wilders udają łagodnych. Prawicowi ekstremiści zaczęli odnosić sukcesy potym, jak przesunęli się kucentrum. Nie stali się jednak przez tomniej niebezpieczni – ostrzegaLadurner.

Prawicowi radykałowie pozostają wistocie nacjonalistami, atokoliduje zpodstawowymi wartościami UE. Unia nie jest projektem, którego celem jest przezwyciężenie narodu, jej celem jest przezwyciężenie nacjonalizmu. Tosądwie różne rzeczy, chociaż skrajna prawica twierdzi cośinnego

— czytamy w„DieZeit”.

Celem nacjonalistów nie jest rozwiązanie UE, ponieważ koszty byłyby zbyt wysokie. Nacjonaliści chcą jednak odzyskać możliwie dużosuwerenności.

Nie chcą silnej UE, nie chcą zdolnej dodziałania Unii. Chcą być panem wswoim domu, żeby nikt imnie mówił, comająrobić

— pisze niemieckipublicysta.

Nacjonalizm zagraża UEodwewnątrz, arównocześnie jest ona pod presją sił zewnętrznych – agresywnego rosyjskiego imperializmu, gospodarczej ofensywy Chin ibyć może wkrótce izolacjonistycznejAmeryki.

Europa staje się samotna. Odwewnątrz jest osłabiona, zzewnątrz zagrożona. UEmusi walczyć oswojeprzeżycie

— podkreśliłLadurner.

Celem Rosji jest doprowadzenie dopodziału Europy iosłabienie jej zdolności dodziałania. Władimir „Putin uważa, żenaskrajnej prawicy może znaleźć partnerów dotego przedsięwzięcia. Dotychczas działalność UEbyła dramatem - dużo huku, ale wkońcu Unia całkiem dobrze radziła sobie zkryzysami. Teraz wkracza jednak wfazę zniedołężnienia. Tomoże być naprawdę początek jej końca” – podsumowuje komentator „DieZeit”.

Cóż zanieoczekiwany zwrot. Potym, jak większość Francuzów wycofała swoje poparcie dla prezydenta, (Emmanuel) Macron postawił napolityczne wotum zaufania. Topróba przejścia doofensywy. Odważny manewr powyborczy zotwartymwynikiem

— powiedział Matthias Deiss wwieczornej audycji informacyjnej Tagesthemen telewizji publicznej ARD, mając namyśli przedterminowe wybory parlamentarneweFrancji.

Jak podkreślił, „radykalne, populistyczne inacjonalistyczne partie stały się silniejsze, nie tylkoweFrancji”.

Głosy krytyczne wobec Europy będą wprzyszłości brzmieć wBrukseli jeszcze głośniej. Trudne manewrowanie wPEbędzie wprzyszłości jeszcze bardziejskomplikowane

— powiedziałDeiss.

Wtej sytuacji bardzo ważna byłaby - jego zdaniem - „funkcjonująca niemiecko-francuska oś”. Niestety, jak zauważył komentator, Macronowi iScholzowi nie udało się stworzyć wspólnej oferty pozwalającej ich krajom oraz Europie przejść przezkryzys.

Kanclerz Scholz jest osłabiony tak, jak Macron. Jego polityka pokoju zakończyła sięfiaskiem

— powiedział Deiss wtelewizjiARD.

Zwycięstwo socjaldemokratów w SZWECJI, prawica z czwartymwynikiem

WSzwecji wwyborach doPEzwyciężyła opozycyjna Partia Robotnicza-Socjaldemokraci (24,9proc.) przed rządzącą krajem centroprawicową Umiarkowaną Partią Koalicyjną (17,6proc.); prawicowi Szwedzcy Demokraci zajęli dopiero czwarte miejsce(13,2proc.).

Wstępne wyniki poprzeliczeniu ponad 93proc. głosów podał szwedzki Urząd Wyborczy. Sporym osiągnięciem jest trzecie miejsce Partii Ochrony Środowiska-Zieloni, którzy otrzymali 13,8proc. głosów. Ugrupowanie toporaz pierwszy whistorii najwięcej głosów zdobyłowSztokholmie.

NaSzwecję przypada 21mandatów doPE. Socjaldemokraci wyślą pięciu przedstawicieli, Umiarkowana Partia Koalicyjna czterech, aZieloni iSzwedzcy Demokraci potrzech. Pozostałe ugrupowania otrzymały mniejsze poparcie: Partia Lewicy 10,9proc. idwa mandaty, Partia Centrum 7,3proc. idwa mandaty, Chrześcijańscy Demokraci 5,7proc. ijeden mandat oraz Liberałowie 4,4proc ijedenmandat.

Frekwencja wtegorocznych wyborach wyniosła 50,7proc. ibyła niższa niż w2019roku.

We FRANCJI po przeliczeniu 95 proc. głosów Zjednoczenie Narodowe uzyskuje ponad 32procent

WeFrancji poprzeliczeniu 95,3proc. głosów wwyborach doParlamentu Europejskiego napierwszym miejscu jest skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), dawny Front Narodowy Marine LePen. Partia tauzyskuje ok. 32,4proc.głosów.

Wynik ten dwukrotnie przewyższa rezultat osiągnięty przez listę wyborczą sił skupionych wokół prezydenta Emmanuela Macrona, naktórą głosowało ok. 14,4proc.wyborców.

Natrzecim miejscu jest lista Partii Socjalistycznej, która uzyskała, według tych niepełnych wyników, ok. 13,4proc.głosów.

Metsola: nowy Parlament Europejski rozpocznie pracę już wewtorek

Szefowa ustępującego Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapowiedziała podczas nocy wyborczej wBrukseli, żenowa, 10. kadencja PErozpocznie się już wnajbliższy wtorek,11czerwca.

Jak poinformowała Metsola, wewtorek przywódcy grup politycznych spotkają się napierwszym spotkaniu nowego PEnakonferencji przewodniczących, żeby przeanalizować wyniki wyborów doeuroparlamentu, zastanowić się nad kandydatami naprzewodniczącego lub przewodniczącą nowej Komisji Europejskiej iprzedyskutować ukonstytuowanie się nowego ParlamentuEuropejskiego.

Wnowej kadencji wPEzasiądzie 720 europosłów. Będziemy analizować wyniki isiłę gruppolitycznych

— powiedziała Metsola. Jak dodała, wkolejnych tygodniach odbywać się będą spotkania gruppolitycznych.

Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa wygrywa wybory wLUKSEMBURGU

Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa, luksemburskie ugrupowanie centroprawicowe ichrześcijańsko-demokratyczne, wygrała wybory europejskie iwefekcie otrzyma dwa mandaty wPE– wynika zewstępnych szacunków opublikowanych przez PE. Partia otrzymała około 23proc.głosów.

Pojednym mandacie przypadnie czterem stronnictwom, które zajęły kolejne miejsca. Nadrugiej pozycji znalazła się Luksemburska Socjalistyczna Partia Robotnicza, ugrupowanie oprofilu centrolewicowym isocjaldemokratycznym. Otrzymało ono około 22proc.głosów.

Trzecia była Partia Demokratyczna oprofilu liberalnym icentrowym, ciesząca się poparciem 18proc. wyborców. Kolejne miejsca zajęli Zieloni (około 12proc. głosów) iAlternatywna Demokratyczna Partia Reform, luksemburskie ugrupowaniekonserwatywne.

WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DOPE

Europejska Partia Ludowa (EPL) otrzyma 191 mandatów wParlamencie Europejskim, socjaldemokraci zS&D- 135, liberałowie - 83, konserwatyści - 71, prawica - 57, aZieloni - 53- wynika zewstępnych wyników wyborów podanych przezPE.

Wstępne wyniki potwierdzają wcześniejsze prognozy, zgodnie zktórymi większość wPEzachowa koalicja centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej wraz zSocjalistami iDemokratami oraz liberalną grupą OdnowićEuropę.

Według wciąż niepełnych danych tetrzy ugrupowania będą miały 409 miejsc wliczącej 720 deputowanych izbie. Najsilniejszą pozycję zachowa EPL, która wprowadzi doPE191 europosłów. Dajej to26,5proc. mandatów - oprawie 1,6punktów proc. więcej niż wobecnej izbie. Druga pod względem wielkości weuroparlamencie będzie S&D(19proc.), atrzeci - liberałowie (11,5proc.mandatów).

Grupa Europejskich Konserwatystów iReformatorów (EKR) będzie mieć 10proc. miejsc, codajej czwarte miejsce. Piąta pod względem wielkości będzie prawicowa Tożsamość iDemokracja (ID), która będzie dysponować 8proc.mandatów.

Zieloni znajdą się namiejscu szóstym - przypadnie im7proc.miejsc.

Wewstępnych wynikach dogrup politycznych nie przydzielono partii, które nie zasiadały dotej pory wPE. Tebędą mieć 7proc. miejsc. 6proc. przypadnie ugrupowaniom nie należącym dożadnej grupy wPE, np. Fideszowi węgierskiego premiera Viktora Orbana oraz Alternatywie dlaNiemiec.

We Włoszech rekordowo niskafrekwencja

WeWłoszech, gdzie wybory doParlamentu Europejskiego wygrała partia premier Giorgii Meloni Bracia Włosi, zanotowano rekordowo niską frekwencję - 49,49proc. Dane tepodało włoskieMSW.

Wanalizie danych dotyczących frekwencji odnotowano, żeporaz pierwszy codrugi Włoch nie poszedł nawybory europejskie. Trwały one przez pół soboty iwniedzielę odgodz.7do23.

Agencja Ansa przypomniała, żew1999 roku udział wwyborach doPEwzięło prawie 70proc. uprawnionych, aw2004 roku - ponad 71proc. Odtamtego czasu frekwencja weurowyborach stale spadała. W2014 roku wyniosła 57,2proc, awpoprzednich wyborach w2019 roku -54,5proc.

W Estonii wygrywają Ojczyzna i socjaldemokraci, partia premier Kallas na trzecimmiejscu

Estońskie wybory doParlamentu Europejskiego wygrała opozycyjna partia Ojczyzna zwynikiem 21,5proc. Nadrugim miejscu (19,3proc.) uplasowała się współrządząca Partia Socjaldemokratyczna. Oba ugrupowania będą mieć podwóch reprezentantów wStrasburgu – ogłosiła centralna komisjawyborcza.

Łącznie zEstonii doPEwybranych zostało siedmiudeputowanych.

Rządząca liberalna Partia Reform (RE) premier Kai Kallas zajęła dopiero trzecie miejsce zwynikiem 17,9proc. Ugrupowanie będzie mieć tylko jednego posła wPE– doświadczonego unijnego polityka Urmasa Paeta. Mandatu zramienia partii nie otrzymał m.in. obecny minister obrony narodowej HannoPevkur.

Pojednym reprezentancie wPEbędą mieć jeszcze opozycyjne ugrupowania: partia Centrum (EK; 12,4proc.) oraz nacjonalistyczna ieurosceptyczna Konserwatywna Partia Ludowa Estonii (EKRE;14,9proc.).

Zazwycięzcę wyborów uchodzi były premier Juri Ratas (2016-19). Były lider partii centrowej, tradycyjnie wspierającej rosyjską mniejszość, napoczątku 2024 roku wzmocnił szeregi Ojczyzny(Isamaa).

Frekwencja wEstonii wyniosła 37,7proc. ibyła napodobnym poziomie, jak w2019 roku(37,6proc.).

Von der Leyen przekonana, że może objąć funkcję szefowej KE kolejnejkadencji

Ursula Von der Leyen wyraziła przekonanie, żemoże objąć funkcję szefowej Komisji Europejskiej kolejnej kadencji. Zapowiedziała rozmowy zSocjalistami iDemokratami igrupą Odnowić Europę wsprawie „budowy szerokiej większości dla silnejEuropy”.

Tewybory przyniosły nam dwie informacje. Pierwszą: przypominają, żejest jeszcze miejsce dla centrum wEuropie itojest kluczowe dla stabilizacji. Innymi słowy centrum się dobrze trzyma. Ale prawdą jest też, żeskrajne lewica iprawica zyskały napoparciu. Tooznacza, żewyniki wyborów toogromna odpowiedzialność dla partiicentrum

—powiedziała.

Dodała, żeparte centrum mogą różnić się wpewnych kwestiach, ale zależy imnastabilności ichcą silnej oraz efektywnej Europy. Dlatego - jak powiedziała - EPL zwróci się wstronę Socjalistów iDemokratów oraz partii OdnowićEuropę.

Oznajmiła też, żejest przekonana, żemoże uzyskać poparcie wRadzieEuropejskiej.

W HISZPANII zwyciężyła opozycyjna Partia Ludowa. Ilemandatów?

WHiszpanii centroprawicowa Partia Ludowa (PP) wygrała wniedzielnych wyborach doParlamentu Europejskiego, zdobywając 22mandaty - wynika zdanych popodliczeniu 99,9proc. głosów. Największe opozycyjne ugrupowanie hiszpańskiego parlamentu poparło 34,2proc.wyborców.

Kierowana przez Alberto Nuneza Fejoo formacja polityczna wyprzedziła rządzącą krajem Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą (PSOE) premiera PedroSancheza.

Zgodnie zoficjalnymi wynikami głosowania socjalistów poparło 30,2proc. wyborców. Dzięki ich wsparciu PSOE zdobyła 20mandatówwPE.

Trzecie miejsce zajął Vox. Ugrupowanie, któremu przewodzi Santiago Abascal, otrzymało poparcie 9,6proc. głosujących. WParlamencie Europejskim Vox zapewnił sobie6mandatów.

Wniedzielnym głosowaniu doPEwHiszpanii wzięło udział 49,2proc.wyborców.

Niemieckie media: kanclerz Scholz ma powody dozmartwień

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mapowody dozmartwień; zwycięstwo CDU/ CSU tozasługa Friedricha Merza - wybijają niemieckie media wpierwszych komentarzach dowyborów doPE. Oceniły też, żewynik prawicowo-populistycznej AfD pokazuje, żetwardy prawicowy kurs maswojegranice.

„Sueddeutsche Zeitung” oceniła, że„historyczna porażka SPD jest zasługą kanclerza Olafa Scholza”, ponieważ był ontwarzą kampanii wyborczej swojej partii. Podkreśliła, żewynik socjaldemokratów nie wróży dobrze ani partii, ani kanclerzowi przed wyborami doBundestagu w2025r.

Zdaniem dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” „dobry wynik CDU/CSU pokazuje, że(szef CDU Friedrich) Merz był nadobrej drodze, acentrum przesunęło sięwprawo”.

Jest toprzede wszystkim sukces Friedricha Merza, wktórego starzy zwolennicy Merkel wjego partii (iwmediach) przez długi czas nie wierzyli. Wyzwaniem dla CDU zawsze było ryzyko utraty centrum. Dziś centrum przesunęło się jednakwprawo

— zauważa„FAZ”.

Opozycyjny ruch ANO wygrywa eurowybory wCZECHACH

Ruch ANO wygrał wybory doParlamentu Europejskiego z26,14proc. głosów. Nadrugim miejscu jest koalicja Razem (SPOLU), którą tworzą trzy współrządzące partie z22,27proc. głosów. Natrzecim uplasowała się pozaparlamentarna, antysystemowa koalicja Przysięga iZmotoryzowani dla Siebie (Prisaha – MotoristeSobe).

Kolejne miejsce zajęła także pozaparlamentarna koalicja sformowana wokół Komunistycznej Partii Czech iMoraw (KSCzM) Wystarczy!(Staczilo!).

Pozostałe dwie partie współtworzące koalicję rządową pięciu ugrupowań - Burmistrzowie iNiezależne Osobistości (STAN) oraz Czeska Partia Piracka (Piraci) uzyskały mniejsze poparcie, niż się spodziewano. DoPEdostała się także koalicja zawiązana przez partię Wolność iDemokracja Bezpośrednia(SPD).

Oficjalne wyniki podane przez Czeski Urząd Statystyczny wskazują narekordową wczeskich warunkach frekwencję, która wyniosła36,45proc

Grupa EKR nie wykluczyła współpracy zEPL

Wiceszefowa prawicowej grupy Europejskich Konserwatystów iReformatorów Assita Kanko nie wykluczyła współpracy zEuropejską Partią Ludową, która wygrała wybory doPE. Jak mówiła, nie widzi nic, comiałoby uniemożliwić tęwspółpracęwprzyszłości.

Kanko należy doNowego Sojuszu Flamandzkiego, konserwatywnej partii wBelgii, która wygrała wybory federalne, przeprowadzone wtym kraju wniedzielę razem zwyboramidoeuroparlamentu.

Według prognozy Parlamentu Europejskiego EKR będzie mieć 70mandatów. DoEKR należy też Prawo iSprawiedliwość oraz partia Bracia Włosi premierki Giorgi Meloni. Wostatnich miesiącach spekulowano opotencjalnej współpracy von der Leyen zMeloni ijej grupąwPE.

W SŁOWENII wygrała opozycyjna Słoweńska PartiaDemokratyczna

WSłowenii poprzeliczeniu 50proc. oddanych głosów wybory doParlamentu Europejskiego wygrała opozycyjna Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS). Nadrugim miejscu uplasowała sięSvoboda.

Według danych opublikowanych przez słoweńską Państwową Komisję Wyborczą, najwięcej głosów zdobyła SDS, naktórą zagłosowało 32,65proc. wyborców. Tozkolei przełoży się na4mandaty. Drugie miejsce zajęli kandydaci partii Swoboda, uzyskując 21,22proc. głosów, atym samym2mandaty.

Pozostałe partie uzyskały pojednym mandacie. WParlamencie Europejskim znajdą się więc przedstawiciele ugrupowania Vesna (9,75proc.), Nowa Słowenia – Chrześcijańscy Demokraci NSi (8,04proc.) oraz Słoweńskiej Partii Ludowej SLS (7,55proc.).Frekwencja wyniosła31,02proc.

Partia Orbana triumfuje naWĘGRZECH

Rządząca naWęgrzech koalicji Fidesz-KDNP zwyciężyła wniedzielnych wyborach doPEzpoparciem 44proc. – wynika danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) poprzeliczeniu 50proc. oddanych głosów. Drugie miejsce zajęła partia TISZA Petera Magyara -31proc.

Ugrupowanie Magyara, głównego krytyka premiera Viktora Orbana, zdobyło drugie miejsce, mimo żejego założyciel pojawił się nawęgierskiej scenie politycznej zaledwie kilka miesięcytemu.

Namandaty może doPEmoże liczyć jeszcze sojusz trzech partii opozycyjnych, tj. Koalicji Demokratycznej (DK), Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) iDialogu (Parbeszed), który dostał ponad 8proc., atakże Ruch Naszej Ojczyzny (MiHazank) z7-procentowympoparciem.

NaWęgry przypada 21miejsc wParlamencieEuropejskim.

CHORWACJA: połowa mandatów przypadła rządzącejHDZ

Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ), partia rządząca wChorwacji, uzyskała wniedzielnych wyborach doParlamentu Europejskiego 34,6proc. głosów, dających jej sześć z12przysługujących państwu mandatów - wynika zdanych Państwowej Komisji Wyborczej poprzeliczeniu 99,84proc.głosów.

Zwycięska HDZ jest wPEczłonkiem Europejskiej Partii Ludowej. Nadrugim miejscu, uzyskując 26proc. głosów, uplasowała się Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP), która zdobyła cztery mandaty. SDP należy wPEdoPostępowego Sojuszu SocjalistówiDemokratów.

Pojednym przedstawicielu Chorwacji doParlamentu Europejskiego wyślą: prawicowy Ruch Ojczyźniany oraz lewicowe Możemy! Pierwsze ugrupowanie uzyskało 8,82proc. poparcia; drugie -5,92proc.

Wwyborach zagłosowało 21,34proc. zuprawionych dotego 3731 860 obywateliChorwacji.

WŁOCHY. Wygrali prawicowi Bracia Włosi premierMeloni

Ugrupowanie Bracia Włosi premier Giorgii Meloni wygrało wybory doParlamentu Europejskiego weWłoszech - wynika zexit poll, podanego przez telewizję RAI wniedzielę pozamknięciu lokali wyborczych ogodzinie 23. Taskrajnie prawicowa formacja uzyskała 26-30proc.głosów.

Nadrugim miejscu jest centrolewicowa opozycyjna Partia Demokratyczna zwynikiem 21-25proc.głosów.

Trzeci jest opozycyjny Ruch Pięciu Gwiazd(10-14proc.).

Koalicjanci premier Meloni uzyskali: Forza Italia 8,5-10,5proc. głosów, zaś Liga 8-10proc.głosów.

Opozycyjna Postępowa Słowacja wygrała eurowybory naSŁOWACJI

Opozycyjna Postępowa Słowacja (PS) wygrała wybory doParlamentu Europejskiego, będzie mieć sześciu eurodeputowanych. Pokonała najsilniejszą partię koalicji rządowej Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD) premiera Roberta Ficy, która mapięć mandatów. Wwyborach odnotowano ponad 34proc.frekwencję.

Oficjalne wyniki opublikowane pogodz. 23jedynie potwierdziły wcześniejsze prognozy opodzialemandatów.

Odużym sukcesie może mówić pozaparlamentarna Republika, którą wPEbędzie reprezentować dwóch eurodeputowanych. Dwa pozostałe spośród 15mandatów rozdzielą między siebie współrządząca partia Głos Socjaldemokracja (Hlas SD) iopozycyjny Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny(KDH).

Manfred Weber (EPL) zaprosił do koalicji socjaldemokratów iliberałów

Manfred Weber, szef zwycięskiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej wParlamencie Europejskim, zaprosił socjaldemokratów iliberałów dostworzenia koalicji wnowej kadencjiPE.

Zapraszam socjaldemokratów iliberałów dostworzenia koalicji nakolejne pięćlat

— powiedział Weber podczas nocy wyborczej wParlamencie Europejskim wBrukseli. Według prognoz frakcje S&Doraz Renew wwyborach doeuroparlamentu uzyskały drugie itrzeciemiejsce.

Zapytany przez dziennikarzy oto, czy chciałby dokoalicji wciągnąć także Zielonych, Weber powiedział, żewostatnim mandacie tochadecy, socjaldemokraci iliberałowie tworzyli trzon koalicji, więc taką rodzinę polityczną uważa za„dobry punkt startowy”, choć jest gotowy nawspółpracę równieżzZielonymi.

Jak podkreślił Weber, Europejska Partia Ludowa, która według szacunków wnowym PEotrzyma 181 mandatów, jest jedynym ugrupowaniem zwiększającym swoją liczbę miejsc. Podkreślił także, żekandydatka tego ugrupowania naprzewodniczącą Komisji Europejskiej ijej obecna szefowa Ursula von der Leyen prowadziła bardzo dobrąkampanię.

Zauważył, żeteraz kolejnym krokiem oczekiwanym przez EPL jest nominowanie von der Leyen jako oficjalnej kandydatki przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Frakcja liczy także napoparcie dla jej kandydatury zestrony prezydenta Francji EmmanuelaMacrona.

Weber przyznał, żeodbył też m.in. spotkanie zliderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem inie wyklucza przyjęcia przedstawicieli jego partii TISZA doEPL, jeśli cizdobędą mandatywPE.

Będziemy kontynuować rozmowy. Nasze drzwi sąotwarte dla wszystkich tych, którzy szanują naszewartości

— zapowiedziałWeber.

Na LITWIE wygrała rządząca partiakonserwatywna

Rządząca konserwatywna partia Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci wygrała wybory doPEzdobywając 20,9proc. głosów itrzy mandaty. Nadrugim miejscu – Litewska Patria Socjaldemokratyczna zpoparciem 17,6proc. idwomamandatami.

Próg wyborczy przekroczyło wsumie osiem partii, które podzielą 11mandatów należącychdoLitwy.

Frekwencja wyborcza podczas niedzielnego głosowania wyniosła28,3proc.

FINLANDIA: wyraźne zwycięstwo konserwatystów oraz lewicy; porażka populistycznych„Finów”

Liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa premiera Petteriego Orpo wygrała eurowybory wFinlandii zwynikiem 24,8proc. Nadrugim miejscu, zhistorycznym wynikiem, uplasował się Sojusz Lewicy, uzyskując 17,3proc. głosów – wynika zrezultatów popodliczeniu 100 proc.głosów.

ZFinlandii doParlamentu Europejskiego wybieranych jest 15deputowanych. Według prognozy rozkładu mandatów, opracowanej przez krajowego nadawcę Yle, Koalicja Narodowa (KOK) będzie miała czterech reprezentantów. Wśród nich sąm.in. szef Fińskiego Instytutu Polityki Zagranicznej iBezpieczeństwa oraz były kandydat wwyborach prezydenckich Mika Aaltola, atakże były szef wywiadu wojskowego PekkaToveri.

Frekwencja wFinlandii wyniosła 42,4proc. (w2019 roku42,7proc.).

IRLANDIA. Prawdopodobne zwycięstwo współrządzących Fine Gael i FiannaFail

Choć pierwsze wyniki wyborów doParlamentu Europejskiego wIrlandii zostaną podane dopiero pogodz. 23czasu polskiego, wyraźną wskazówką tego, jakie one będą, sąrezultaty przeprowadzonych równolegle wyborów lokalnych. Wygrały wnich dwie główne partie koalicji rządowej - Fine Gael iFiannaFail.

Poogłoszeniu wyników zdwóch trzecich spośród 949 mandatów, które były doobsadzenia wwyborach lokalnych, kierowana przez premiera Simona Harrisa Fine Gael ma180 mandatów, aFianna Fail - 159. Tylko 57mandatów przypada naopozycyjną lewicową partię Sinn Fein, choć jeszcze kilkanaście dni przed wyborami miała wsondażach podobne poparcie jak Fine Gael iFianna Fail, awcześniej przez wiele miesięcy wyraźnie prowadziła wsondażach. Aż125 mandatów uzyskali jak dotąd kandydaciniezależni.

Jest wysoce prawdopodobne, żewybory doPEprzyniosą podobne wyniki jak wybory lokalne. WIrlandii wwyborach doPEdoobsadzenia jest14mandatów.

PORTUGALIA: opozycyjna Partia Socjalistyczna wygraławybory

Opozycyjna Partia Socjalistyczna (PS) zwyciężyła wniedzielnych wyborach doPEwPortugalii; centrolewicowe ugrupowanie poparło od28do34proc. uczestników głosowania - wynika zexit poll, przygotowanego dla publicznej telewizji RTP przez Portugalski UniwersytetKatolicki.

Zgodnie zbadaniem przewaga socjalistów nad drugim wgłosowaniu blokiem wyborczym onazwie Sojusz Demokratyczny (AD), wktórym dominuje Partia Socjaldemokratyczna (PSD) premiera Luisa Montenegro, jest nieznaczna. ADpoparło zgodnie zexit poll od28do33proc.wyborców.

Natrzecim miejscu uplasowała się centroprawicowa Inicjatywa Liberalna (IL), którą poparło od8do12proc. głosujących wniedzielęPortugalczyków.

Zbliżone poparcie według badania otrzymała również partia radykalnej prawicy Chega(CH).

Zgodnie zszacunkami autorów sondażu wniedzielnym głosowaniu wPortugalii wzięło udział od37do40proc. uprawnionychdogłosowania.

Prognoza naŁOTWIE

Wwyborach doParlamentu Europejskiego naŁotwie, które zakończyły się już wsobotę, najwięcej głosów uzyskały rządowa Nowa Jedność oraz Sojusz Narodowy – podała łotewska telewizja publiczna, powołując się nawyniki badań exitpoll.

Liberalno-konserwatywna partia Nowa Jedność (JV) premier Eviki Siliny będzie miała dwóch reprezentantów wPE, podobnie jak opozycyjny narodowo-konserwatywny Sojusz Narodowy (NA). Reprezentantem JVbędzie m.in. były premier Valdis Dombrovskis, który był również od2014 roku wiceprzewodniczącym KomisjiEuropejskiej.

Pozostałe pięć mandatów zostanie równo rozdzielonych między pięć ugrupowań: socjaldemokratycznych Postępowców (P), będących wkoalicji rządowej, atakże opozycyjne: centroprawicową Zjednoczoną Listę (AS) ipopulistyczną Łotwa naPierwszym Miejscu (LPV). Swoich przedstawicieli będą miały też partie spoza łotewskiego Sejmu: centroprawicowa partia Dla Rozwoju Łotwy (LA) oraz Socjaldemokratyczna Partia Zgody (Saskana), tradycyjnie reprezentująca interesy rosyjskiejmniejszości.

RUMUNIA: zwycięstwo koalicjirządzącej

Socjaldemokraci (PSD) iliberałowie (PNL), partie tworzące koalicję rządzącą wRumunii iwystawiające wwyborach europejskich wspólną listę, zdobyły najwięcej głosów wniedzielnych wyborach doPE– wynika zpierwszych sondaży exitpoll.

Koalicja PSD-PNL zdobyła 54proc. głosów, anadrugim miejscu jest prawicowy Związek narzecz Jedności Rumunów (AUR) zwynikiem 14proc. Trzecia pozycja należy doaliansu centroprawicowego Dreapta Unita, 11proc. – wynika zsondażu exit-poll, przeprowadzonego przez ośrodek Curs-Avangarde napodstawie danych zgodz. 20(dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych). Przytacza jeportalNews.ro.

Ogodzinie 21czasu lokalnego frekwencja wwyborach europejskich wyniosła50,73proc.

Von der Leyen: to dobry dzień dla Europejskiej Partii Ludowej, wygraliśmy wyboryeuropejskie

Todobry dzień dla Europejskiej Partii Ludowej; wygraliśmy wybory europejskie - powiedziała szefowa KEUrsula von der Leyen wBrukseli podczas wieczoru wyborczego swojejpartii.

Jesteśmy najsilniejszą partią. Jesteśmy kotwicą stabilności. Wyborcy docenili nasze przywództwo przez ostatnie pięć lat. Tojest wspaniała wiadomość dla naswszystkich

— powiedziała doprzedstawicieli swojejpartii.

Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL) wygrała wybory doParlamentu Europejskiego, utrzymując lub nawet nieznacznie zwiększając poparcie wstosunku dowyników sprzed pięciu lat - wynika zszacunków podanych przezPE.

SZWECJA: zwyciężają socjaldemokraci, prawica z czwartymwynikiem

WSzwecji wwyborach doPEzwyciężyła Partia Robotnicza - Socjaldemokraci (23,1proc.) przed rządzącą krajem centroprawicową Umiarkowaną Partią Koalicyjną (17,3proc.); prawicowi Szwedzcy Demokraci zajęli dopiero czwarte miejsce (13,9proc.) - wynika zprognozy exit poll telewizjiSVT.

Sporym osiągnięciem jest trzeci wynik Partii Ochrony Środowiska - Zieloni, którzy mieli otrzymać 15,7proc.głosów.

Według pierwszych komentarzy wmediach wyniki pokazują, żeSzwedzi zagłosowali zaEuropą izatroską oklimat napoziomie UE. Socjaldemokraci, choć zwyciężyli, otrzymali słabszy niż zwykle rezultat. Wcześniejsze sondaże dużo lepszy wynik dawały również skrajnie prawicowej ieurosceptycznej partii SzwedzcyDemokraci.

Sondaż SVT pokazuje, żepróg wyborczy 4proc., uprawniony dopodziału mandatów, przekroczyło wszystkich osiem partii parlamentarnych, wtym najbardziej proeuropejska Partia Liberalna, która opowiada się zazwiększeniem uprawnień UEwobec państwnarodowych.

NaSzwecję przypadawPE21mandatów.

AUSTRIA. Austrii zwyciężyła Austriacka PartiaWolności

Wybory doParlamentu Europejskiego wAustrii wygrała prawicowa FPOe (Austriacka Partia Wolności) - wynika zsondażu exit poll. Porażkę poniosła Austriacka Partia Ludowa(OeVP).

Według wyników badań sondażowych FPOe zwyciężyła zkilkuprocentową przewagą nad pozostałymi ugrupowaniami, natomiast odrugie miejsce walczą OeVP iSPOe (Socjaldemokratyczna Partia Austrii), które odnotowały podobny rezultat zbliżony do23proc. Porównywalne poparcie napoziomie około 10proc. uzyskali Zieloni ipartiaNEOS.

Wyniki wyborów wAustrii doPEnapodstawie sondażu exit poll: FPOe - 27proc. (6mandatów), OeVP - 23,5proc. (5mandatów), SPOe - 23proc. (5mandatów), Zieloni - 10,5proc. (2mandaty), NEOS - 10,5proc. (2mandaty). Pozostałe partie poniżej3proc.

Marine Le Pen: jesteśmy gotowi przejąćwładzę

Marine LePen, nieformalna liderka ibyła przywódczyni prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN), oznajmiła powyborach doPE, żejej ugrupowanie jest gotowe nanowe wybory iprzejęcie władzy weFrancji, „jeśli naródmuzaufa”.

LePen oświadczyła, żewynik niedzielnych eurowyborów, wktórych RNzdobyło ponad 30proc. głosów, „jesthistoryczny”.

Jesteśmy gotowi odbudować kraj, gotowi bronić interesów Francuzów, gotowi położyć kres masowej imigracji, gotowi uczynić priorytet zsiły nabywczej Francuzów, gotowi rozpocząć reindustrializacjękraju

— powiedziała przywódczyni francuskiejprawicy.

HOLANDIA. Wygrywa partia Timmermansa, tuż za niąprawica

Wwyborach doParlamentu Europejskiego wHolandii najwięcej, boosiem mandatów uzyskał sojusz Zielonych iPartii Pracy Fransa Timmermansa, anadrugim miejscu znalazła się PVV Gerta Wildersa zsiedmioma miejscami wPE- wynika zsondażu exitpoll.

Największą liczbę mandatów (osiem, czyli ojeden mniej niż wpoprzednich wyborach) otrzymał sojusz Zielonych iPartii Pracy (GroenLinks/PvdA) byłego komisarza UEiorędownika Zielonego Ładu FransaTimmermansa.

Wygranym niedzielnych wyborów okrzyknięta została jednak prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa, która zwyciężyła wHolandii wostatnich wyborach parlamentarnych, ateraz zdobyć miała ażsiedem mandatów. Wpoprzednim PEprawicowa partia Wildersa nie miała żadnegoprzedstawiciela.

Głosowanie wHolandii odbyło się wczwartek 6czerwca. Holendrzy wybierali łącznie31europosłów

Prezydent Emmanuel Macron rozwiązuje parlament i ogłasza nowewybory

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował wniedzielę, żerozwiązuje Zgromadzenie Narodowe iwyznacza przedterminowe wybory parlamentarne; pierwsza tura odbędzie się 30czerwca, adruga tura -7lipca.

Decyzję tęMacron obwieścił poogłoszeniu sondaży exit polls wniedzielnych wyborach doParlamentu Europejskiego. Mówią one owygranej, zeznaczną przewagą, prawicowego Zjednoczenia Narodowego związanego zMarineLePen.

DANIA: wygrywa Socjalistyczna PartiaLudowa

WDanii wybory doPEwygrała Socjalistyczna Partia Ludowa, uzyskując 18,4proc. głosów. Drugie miejsce zajęli socjaldemokraci premier Mette Frederiksen, zdobywając 15,4proc. głosów - wynika zsondażu exit poll duńskiego nadawcy publicznegoDR.

Według tego badania oba ugrupowania mogą uzyskać potrzy mandaty spośród 15przypadających Danii. Trzeci wynik zdobyła współrządząca krajem Partia Liberalna Venstre (13,9proc idwa mandaty). Wprzypadku tej partii oznacza toporażkę iutratę dwóchmandatów.

Zsondażu DRwynika, żepojednym mandacie zdobędą eurosceptyczne ugrupowania prawicowe: Duńscy Demokraci (7,6proc.) oraz Duńska Partia Ludowa(6,5proc.).

Według pierwszych komentarzy wmediach wyniki wyborów doPEwDanii odzwierciedlają słabe notowania rządu premier Frederiksen, naczym skorzystała opozycyjna wobec jej gabinetu Socjalistyczna Partia Ludowa. Jednocześnie, jak się podkreśla, wduńskich wyborach sukcesu nie odniosła skrajnaprawica.

GRECJA - wygrywa rządząca NowaDemokracja

Rządząca wGrecji partia Nowa Demokracja prowadzi wniedzielnych wyborach doParlamentu Europejskiego - wynika zbadania exit poll. Nadrugim miejscu znajduje się główne ugrupowanie opozycyjne, lewicowaSyriza.

Grecy wybierali 21przedstawicieli doPE. Według badania exit poll Nowa Demokracja zdobyła odok. 27do31proc. głosów, Syriza - odok. 14do17proc., acentrolewicowy - PASOK11,5-14,5proc.

Nanastępnych miejscach uplasowały się nacjonalistyczne Greckie Rozwiązanie (ok. 8-11proc.) iKomunistyczna Partia Grecji (ok.8-11proc.).

Frekwencja wyniosła około39proc

CHORWACJA: najwięcej mandatów dla rządzącejHDZ

Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) , partia rządząca wChorwacji, uzyskała wniedzielnych wyborach doParlamentu Europejskiego 33,9proc. głosów, coprzekłada się nasześć z12mandatów przysługujących temu państwu wPE- wynika zsondaży exitpoll.

Zwycięska HDZ jest wPEczłonkiem Europejskiej Partii Ludowej. Nadrugim miejscu, uzyskując 27,3proc. głosów, uplasowała się Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP), która zdobyła - według sondażu exit poll - cztery mandaty. SDP należy wPEdoPostępowego Sojuszu SocjalistówiDemokratów.

Niecałe 9proc. głosów uzyskał wniedzielę Ruch Ojczyźniany (DP), coprzekłada się najeden mandat wPE. Również jedno miejsce wPEprzypadło ruchowi Możemy!, który uzyskał 6,3proc. głosów. Możemy! należy dopartii Zieloni - Wolny Sojusz Europejski. Ruch Ojczyźniany nie sprzymierzył się dotąd zżadną zfrakcjiwPE.

BUŁGARIA: zwyciężyła centroprawicowaGERB

Wwyborach doParlamentu Europejskiego wBułgarii zwyciężyła, według sondaży exit poll, centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa, która uzyskała sześć zogólnej liczby 17mandatów przepadających temukrajowi.

Według sondażu potrzy mandaty otrzymają centrowa Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria, turecki Ruch narzecz Praw iSwobód oraz nacjonalistyczna Wazrażdane. Lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna uzyska dwamandaty.

CYPR - do Brukseli pojedzie 24-letniinfluencer

Dwie główne cypryjskie partie - konserwatywna DISY ikomunistyczna AKEL - prowadzą wwyborach europejskich naCyprze - wynika zexit poll. Trzecie miejsce zajmuje 24-letni influencer, anaczwartym plasuje się skrajnie prawicowaELAM.

Wraz zwyborami doPE, wktórych Cypryjczycy wybierali sześciu swoich przedstawicieli, wniedzielę naCyprze odbyły się wybory dowładz lokalnych. Frekwencja wyniosła 50,5proc. ibyła wyższa niż wpoprzednich wyborach europejskich w2019roku.

Dwie główne partie prowadzą zwynikiem odokoło 23proc.do25proc.

Według exit poll mandat wPEuzyskał 24-letni TikToker Fidias Panayiotu, startujący jako kandydat niezależny. Zagłosowało naniego około 16-18proc.wyborców.

Prawicowy ELAM zdobył, według exit poll, między 11a13proc.głosów

HISZPANIA: zwyciężyła opozycyjna centroprawicowa PartiaLudowa

Opozycyjna Partia Ludowa (PP) wygrała niedzielne wybory doPEwHiszpanii. Natocentroprawicowe ugrupowanie kierowane przez Alberto Nuneza Feijoo zagłosowało 32,4proc. wyborców, codaje jej od21do23miejsc wPE- wynika zexit poll przygotowanego przez ośrodek badawczy SigmaDos.

Zgodnie zsondażem przeprowadzonym wśród uczestników głosowania nadrugim miejscu uplasowała się Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE). Ugrupowanie premiera Pedro Sancheza poparło 30,2proc. wyborców, codajemuod20do22mandatów.

Trzecie miejsce, według exit poll, zajęła formacja Vox. Zgodnie zsondażem partia, której przewodzi Santiago Abascal otrzymała poparcie 10,4proc. głosujących. Dzięki temu powinna ona zdobyć sześć-siedem miejscwizbie.

Według badania Sigma Dos czwarte ipiąte miejsce zajęły dwa radykalnie lewicowe ugrupowania: Sumar oraz Podemos. Pierwsze znich, zpoparciem napoziomie 6,3proc., może liczyć natrzy-cztery mandaty wPE. Zkolei Podemos, dawny sojusznik ugrupowań zrzeszonych wSumarze, spodziewa się oddwóch dotrzech miejscweuroparlamencie.

Taką samą liczbę posłów wprowadzi, zgodnie zsondażem, Ahora Republicas (Teraz Republiki), czyli blok lewicowo-separatystycznych ugrupowań m.in. zKatalonii, Kraju Basków, atakże Galicji. Ugrupowanie topoparło 4,3proc.wyborców.

Nadwa-trzy mandaty wPEmoże liczyć antysystemowa partia SeAcabo LaFiesta (Zabawa się skończyła), założona przez influencera Alvise’aPereza. Toprawicowe ugrupowanie poparło 3,9proc. uczestnikówwyborów.

Według exit poll doPEpojednym polityku wprowadzą też separatystyczna partia Razem dla Katalonii (Junts) oraz regionalny blok wyborczy onazwie CEUS. Ugrupowania tepoparło odpowiednio 2,1proc. i1,6proc. uczestnikówgłosowania.

Wniedzielnych wyborach doParlamentu Europejskiego wybieranych było naterenie Hiszpanii61deputowanych.

Wyniki we FRANCJI. Jestzaskoczenie

Sondaże exit poll weFrancji wskazują, żeZjednoczenie Narodowe (RN), związane zMarine LePen, zdobyło ponad 30proc. głosów wniedzielnych wyborach doParlamentu Europejskiego. Exit poll ośrodka Ipsos mówi o31,5proc. głosów, abadanie ośrodka Ifop - o32,4proc. poparcia dla tejpartii.

Według sondaży nadrugim miejscu znalazła się lista prezydenckiej partii Odrodzenie (Rennaissance), którą otwiera europosłanka Valerie Hayer. Exit poll przyznają jej około 15,2proc. głosów. Natrzecim miejscu uplasowała się Partia Socjalistyczna naczele zRaphaelem Glucksmannem, która wsondażach exit poll uzyskała około 14proc.głosów.

Wezwanie do nowych wyborów weFrancji

Jordan Bardella, szef francuskiego Zjednoczenia Narodowego, które według sondaży exit poll wygrało wybory doParlamentu Europejskiego weFrancji, zaapelował wniedzielę onowe wybory parlamentarne wtymkraju.

Bardella oświadczył, żerezultaty uzyskiwane przez jego partię są„historyczne” iświadczą oodrzuceniu polityki prezydenta Emmanuela Macrona. Zaapelował dogłowy państwa orozwiązanie obecnego parlamentu izorganizowanie nowychwyborów.

Wypowiadając się jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, apopodaniu sondaży exit poll, Bardella zapewnił, żejego partia przyjmuje terezultaty z„pokorą”, powagą iwpoczuciu wielkiej odpowiedzialności. ZNuzyskuje wsondażach exit poll ponad 30proc. głosów - dwukrotnie więcej niż lista obozu prezydenckiego, której sondaże przyznają około 15proc.głosów.

NIEMCY i dobry wynikAfD

Wwyborach europejskich wNiemczech zwyciężyła chadecka CDU/CSU, uzyskując 30proc. głosów - wynika zprognozy infratest dimap dla telewizji ARD. Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) zajęła drugie miejsce zwynikiem16,2procent.

W2019 roku CDU/CSU zdobyła 28,9proc., aAfD -11proc.

Partie rządzącej koalicji SPD, Zielonych iFDP odnotowują straty. Zgodnie zprognozą, socjaldemokratyczna SPD uzyskała 14proc. W2019 roku byłoto15,8procent.

Zieloni znacznie stracili napopularności wśród wyborców: partia zebrała 12proc., czyli znacznie poniżej rekordowego wyniku z2019 roku (20,5procent). Liberalna FDP uzyskała 4,9proc., w2019 roku byłoto5,4proc.

Według prognozy opublikowanej przez ARD, lewicowy Sojusz Sary Wagenknecht (BSW) osiągnął 5,8proc. Topierwsze wybory, wktórych tapartia wzięłaudział.

Partia Lewicy ma2,7proc. (2019 rok - 5,5proc.) Wolni Wyborcy uzyskują 2,7proc., partia Volt -2,5proc.

EPL wygrała wybory doPE

Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL) wygrała wybory doParlamentu Europejskiego, utrzymując lub nawet nieznacznie zwiększając poparcie wstosunku dowyników sprzed pięciu lat - wynika zszacunków podanych przez PE. Wraz zsocjaldemokratami iliberałami EPL zachowa większośćwizbie.

PEopublikował prognozę rozkładu mandatów weuroparlamencie, opracowaną napodstawie niepełnych jeszcze danych zkrajów członkowskich iexitpolls.

Zgodnie znią EPL będzie mieć 181 mandatów, codaje jej 25,1proc. miejsc wizbie - minimalnie więcej niż obecnie (o0,5pktproc.).

Nadrugim miejscu jest socjaldemokratyczna S&D- 135, natrzecim liberalna Odnowić Europę - 82. Tooznacza, żekoalicja EPL, S&DiOdnowić Europę utrzyma większość wliczącej 720 europosłówizbie.

Czwarte miejsce zajęła grupa Europejskich Konserwatystów iReformatorów, uzyskując 71mandatów, apiąte - skrajnie prawicowa Tożsamość iDemokracja -z62mandatami.

Naszóstym miejscu uplasowali się Zieloni, zdobywając 53mandaty. Zanimi jest Lewica(34).

51europosłów nie majeszcze przynależności dożadnej zgruppartyjnych.

red/PAP

RELACJA. Wyniki z UE. EPL zmniejszyła swoją przewagę w PE (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5783

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.